ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

81 โรงเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

40 โรงเรียน

อำเภอไทรโยค

รายละเอียด

11 โรงเรียน

อำเภอสังขละบุรี

รายละเอียด

30 โรงเรียน

อำเภอทองผาภูมิ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สังขละบุรี

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
20371 71030094 1071020371 บ้านท่าดินแดง ปรังเผล
20369 71030095 1071020369 บ้านยางขาว ปรังเผล
20370 71030096 1071020370 บ้านหินตั้ง ไล่โว่
20368 71030097 1071020368 บ้านกองม่องทะ ไล่โว่
20367 71030098 1071020367 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ หนองลู
20361 71030099 1071020361 บ้านซองกาเรีย หนองลู
20362 71030100 1071020362 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) หนองลู
20363 71030101 1071020363 วัดวังก์วิเวการาม หนองลู
20364 71030102 1071020364 บ้านห้วยมาลัย หนองลู
20365 71030103 1071020365 บ้านใหม่พัฒนา หนองลู
20366 71030104 1071020366 บ้านห้วยกบ หนองลู