ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

นักเรียนจำนวน 1,501 คน ขึ้นไป

นักเรียนจำนวน 1,501 คน ขึ้นไป

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
71030100 อนุบาลสังขละบุรี 1,755