ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

81 โรงเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

40 โรงเรียน

อำเภอไทรโยค

รายละเอียด

11 โรงเรียน

อำเภอสังขละบุรี

รายละเอียด

30 โรงเรียน

อำเภอทองผาภูมิ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย